Top 10 krajów, które mają najtańsze obywatelstwo przez inwestycje

Niektórzy imigranci szukają najtańszego obywatelstwa poprzez inwestycje, aby zainwestować swój majątek dla rządu i obywateli, z których mogą korzystać. Większość z tych krajów, które oferują tego typu obywatelstwo mają pewne zyski związane z nim dla każdego, kto chce stać się ich obywatelem. W niektórych krajach istnieje paszport, który pozwala imigrantom podróżować do innych krajów Unii Europejskiej. Na przykład obywatel Austrii może podróżować do innych krajów bez wizy, takich jak Niemcy, Holandia, Luksemburg itp.

Najtańsze obywatelstwo przez inwestycje ma do czynienia z niezbędnymi warunkami wymaganymi dla każdego, aby każdy musiał stać się obywatelem innego kraju. Jedną z głównych rzeczy, które mają być do spełnienia niezbędnej opłaty inwestycyjnej, ponieważ bez tego oficerów imigracyjnych kraju nie da imigrantowi maksymalną uwagę. Obywatelstwo to jest zdobyć przez przedsięwzięcia biznesowe, venture kapitalistyczne, potentatów biznesowych, którzy są wystarczająco prężny, aby zaoferować korzyści ekonomiczne dla kraju.

Co to jest obywatelstwo przez inwestycje?

Jest to rodzaj inwestycji, która pozwala imigrantowi stać się obywatelem innego kraju, wykorzystując swój majątek do uzyskania drugiego paszportu i drugiego obywatelstwa. Imigrant musi być w stanie zaoferować korzyści ekonomiczne krajowi, w którym staje się drugim obywatelem. Należy zauważyć, że ten rodzaj obywatela przyciągnął wpływowe osoby o wysokich dochodach i istnieją pewne formy świadczeń związanych z tego rodzaju obywatelstwem.

Korzyści z najtańszego obywatelstwa przez inwestycje

Poniżej przedstawiono zalety stania się obywatelem poprzez obywatelstwo poprzez inwestycje, a oto są one:

 • Status podwójnego obywatelstwa
 • Wysokiej jakości edukacja
 • Avenue do inwestowania w różnych nieruchomościach
 • Bezpieczeństwo i zabezpieczone środowisko
 • Mobilność w podróży do innych krajów
 • Wysoki standard życia

Najtańsze obywatelstwo według opcji inwestycyjnych

Poniżej przedstawiono różne opcje inwestycyjne dla obywatelstwa przez inwestycje, a oto one:

 • Depozyt bankowy
 • Wkład do funduszu rządowego
 • Inwestycje w nieruchomości
 • Kapitał zakładowy lub obligacje rządowe
 • Inwestycje w przedsiębiorstwa/przedsiębiorstwa

Najtańsze obywatelstwo według inwestycji

Oto kraje z najtańszym obywatelstwem według inwestycji:

1. Singapur:

Singapur jest czwartym wiodącym krajem na świecie pod względem finansowym. Są one w pełni zaangażowane w handel międzynarodowy i finanse. Bez wątpienia ich Port Morski jest jednym z najbardziej ruchliwych portów morskich, jakie mamy do dyspozycji na świecie. Ich całkowita populacja może być zbliżona do 5 milionów, i składają się one z różnych ras, takich jak Malajski, Hindusi, Azjaci i Chińczycy. Rezerwa walutowa tego kraju została sklasyfikowana na dziewiątym miejscu na świecie.

Aby stać się obywatelem Singapuru, trzeba mieć ścieżkę biznesową lub rekord trzech lat i powyżej, aby pokazać jako dowód, że on lub ona została w biznesie. Imigrant, który ubiega się o to obywatelstwo musi złożyć swoje sprawozdanie finansowe do urzędnika imigracyjnego tego kraju, a to powie, albo kwalifikują się, czy nie. Minimalna opłata inwestycyjna za to obywatelstwo wynosi 2 500 000 SGD. Czytaj więcej…

2. Australia:

Kraj ten ma wysoko rozwiniętą gospodarkę o stabilności politycznej, która przyczyniła się do geometrycznego wzrostu jego produktu krajowego brutto. We wrześniu 2019 r. całkowity PKB kraju wyniósł 10,9 bln AUD. Ostatni raz ten kraj zmagał się z recesją w 1991 roku i od tamtej pory dobrze sobie radzi na swoich rynkach krajowych. Mają umowę o wolnym handlu z wieloma krajami, takimi jak Japonia, Chile, Malezja, Singapur, Kanada, Nowa Zelandia itp.

W roku 2012, obywatelstwo przez inwestycje został wprowadzony przez rząd australijski, a liczne osoby zamożne skorzystały z niego. Osoby o wysokiej wartości netto zostały przyciągnięte do tego typu obywatelstwa w Australii. Dla każdego, kto kwalifikuje się do tego obywatelstwa za pomocą opłaty inwestycyjnej muszą mieć co najmniej 5 milionów dolarów. Czytaj więcej…

3. Nowa Zelandia:

Ten kraj ma duży produkt krajowy brutto dla swoich obywateli. Kraj ten ma jedną ze zglobalizowanych gospodarek na świecie i prowadzą handel międzynarodowy z innymi krajami, takimi jak Chiny, Korea Południowa, Kanada, Stany Zjednoczone itp. Są one znane z produkcji na dużą skalę w różnych dziedzinach – produkcji metalu, przetwórstwa spożywczego, energii elektrycznej, produkcji aluminium itp.

Dla każdego, kto chce stać się obywatelem w tym kraju przez inwestycje musi być w stanie spełnić wymaganą opłatę za swoje inwestycje gospodarcze. Inwestycja gospodarcza dla tego kraju dzieli się na dwie różne kategorie i są inwestorem 1 & investor 2. W przypadku tych pierwszych imigrant musi mieć co najmniej 10 milionów NZ $ przez co najmniej trzy lata. Następnie dla tych pierwszych, imigrant musi mieć co najmniej NZ $ 3 milionów przez co najmniej cztery lata. Czytaj więcej…

4. Irlandia:

Kraj koncentruje się na różnych usługach, takich jak nauki przyrodnicze, agrobiznes, high tech, a także działa w otwartej gospodarce. Większość branż jest własnością zagranicznych emigrantów, którzy stworzyli możliwości zatrudnienia dla swoich obywateli. Istnieje wiele korzyści dla tych, którzy chcą stać się obywatelem tego kraju, i jest to jeden z najtańszych obywatelstwa przez inwestycje.

Program inwestycji obywatelskich tego kraju został ustanowiony w roku 2012, aby umożliwić bogatym imigrantom, którzy nie są członkami Unii Europejskiej, stać się obywatelem Irlandii. Obywatelstwo to pozwala im podróżować do innych krajów Unii Europejskiej. Pomimo spełnienia odpowiednich wymogów, jednostka musi mieć minimalną opłatę inwestycyjną w wysokości 2 mln EUR. Czytaj więcej…

5. Bułgaria:

Kraj ten prowadzi rynek wolnocłowy i jest członkiem Unii Europejskiej. Nastąpił gwałtowny wzrost PKB, a także są głównym eksporterem paliw, tytoniu, obuwia, rolnictwa, odzieży itp. Gospodarka tego kraju rozwinęła się w ciągu ostatnich 26 lat. Kraj ten stał się członkiem Unii Europejskiej w roku 2007.

Jest to część najtańszego obywatelstwa przez program inwestycyjny, gdzie zamożni imigranci, którzy mogą sobie pozwolić na opłatę inwestycyjną w wysokości 1 mln BGN w obligacjach skarbowych. Pieniądze te mogą zostać zwrócone imigrantom po pięciu latach bez żadnych dodatkowych stóp procentowych. Czytaj więcej…

6. Hiszpania:

Ten kraj jest częścią rodziny Unii Europejskiej i praktykuje gospodarkę mieszaną. Bank Światowy sklasyfikował je jako gospodarkę o wysokich dochodach. Ze względu na ich stabilną gospodarkę stopa bezrobocia została zredukowana do najbarwniejszego minimum, a w Hiszpanii pojawiają się różne kraje.

Dla ich obywatelstwa przez inwestycje trzeba być gotowym pod względem spełnienia wymaganej opłaty inwestycyjnej, aby uzyskać obywatelstwo. Jest to jeden z najtańszych obywatelstwa przez inwestycje, które rozpoczęto w 2013 roku. Minimalna opłata inwestycyjna za to obywatelstwo wynosi € 500,000 w branży nieruchomości w kraju. Czytaj więcej…

7. Grecja:

Grecja ma bogate gospodarki, a część ich bogactwa pochodzi z sektorów takich jak rolnictwo i przemysł. W 1981 r. zostali członkami Unii Europejskiej. Od 2000 r. ich produkt krajowy brutto kwitnie, a także tworzy miejsca pracy dla bezrobotnych w kraju.

Grecja ma również program inwestycyjny otwarty dla osób, które są zamożne, aby przyczynić się do gospodarki kraju. Nazwano ją początkiem cywilizacji zachodniej. Istnieją dwa rodzaje inwestycji w tym kraju, takie jak inwestycje w nieruchomości i ogólne inwestycje. Należy zauważyć, że opłata inwestycyjna za te dwie inwestycje wynosi 250 000 EUR. Czytaj więcej..

8. Portugalia:

Portugalia prowadzi większość swojego handlu międzynarodowego z innymi krajami Unii Europejskiej. Mają niektóre z tych renomowanych firm na świecie. Kraj ten ma najwyższy odsetek imigracji zagranicznej w porównaniu do innych krajów Unii Europejskiej, a stopa bezrobocia w tym kraju jest wysoka.

Imigrant, który chce uzyskać obywatelstwo portugalskie jako obywatel spoza Europy, musi mieszkać w tym kraju przez co najmniej pięć lat. Inwestorzy zagraniczni, którzy chcą inwestować, muszą mieć opłatę inwestycyjną w wysokości 500 000 euro na inwestycje w nieruchomości. Czytaj więcej…

9. Szwajcaria:

Są one wysoko cenione za swoje zaawansowane wolne gospodarki na świecie. Szwajcaria jest znana ze swojego systemu bankowego i turystyki. Są głównym eksporterem zegarków, maszyn, metali, chemikaliów i innych rzeczy. Dwa miasta metropolitalne w kraju znanym jako Bazylea i Zurych rozpoczął rozwój gospodarczy poprzez handel przemysłowy.

Kraj daje obywatelstwo poprzez inwestycje do wpływowych i bogatych osób, które mogą przynieść ogromne korzyści dla ich gospodarki. Minimalna inwestycja wynosi 1.000.000 CHF franka szwajcarskiego, a opłata ta sprawia, że jeden kwalifikuje się do obywatelstwa szwajcarskiego. Czytaj więcej…

10. Niemcy:

Ten kraj jest założycielem Unii Europejskiej i eksportują różne przedmioty lub towary, takie jak metale, komputery, maszyny, farmaceutyczne, tekstylne, wyroby z tworzyw sztucznych, guma itp. Są one największym krajem produkcyjnym w całej Europie. Kraj ma różne surowce, takie jak potaż, drewno, węgiel brunatny, sól, itp. Aby ktoś mógł stać się jego obywatelem poprzez obywatelstwo poprzez inwestycje, powinien on mieć minimalną opłatę w wysokości 100 000 EURO. Czytaj więcej…

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here